NHẬN TƯ VẤN  Hợp Lực Sea Air
  Services Corporation

  SPEEDY WITH BEST CARE

  NHẬN TƯ VẤN   Top Forwarder
   Hàng Đầu Việt Nam

   ĐỐI TÁC LOGISTICS TIN CẬY CỦA
   DOANH NGHIỆP

   NHẬN TƯ VẤN    Điều khoản dịch vụ

    1.Quy định chung về việc nhận gửi bưu phẩm, bưu kiện:Hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính của HLP tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, Luật bưu chính năm 2010 và thông lệ quốc tế. HLP không nhận vận chuyển những vật phẩm, hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu hay những vật phẩm, hàng hóa mà nhà nước cấm nhập khẩu.

    2.Quyền lợi và trách nhiệm của người gửi:(1) Người gửi phải khai báo đúng và đầy đủ lên mặt trước của phiếu gửi và cung cấp các giấy tờ lien quan; (2) Đảm bảo tính hợp pháp của bưu gửi; (3) Gói bọc đảm bảo an toàn cho hàng hóa; (4) Thanh toán đầy đủ mọi khoản cước phí theo quy định của HLP; (5) Người gửi có quyền khiếu nại và yêu cầu HLP bồi thường thiệt hại vật chất theo quy định của HLP tại mục 4.

    3.Trách nhiệm của HLP:(1) Kiểm tra tính hợp pháp của bưu gửi; (2) Có quyền từ chối phục vụ nếu phát hiện bưu gửi vi phạm pháp luật; (3) Đảm bảo an toàn cho bưu gửi kể từ khi nhận đến khi phát cho người có quyền nhận; (4) Gi ải quyết khiếu nại và bồi thường theo quy định tại mục 4

    Miễn trừ trách nhiệm: HLP không chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau: (1) Trường hợp bất khả kháng như thiên tai, chiến sự, hàng không trễ hay hủy chuyến,: (2) Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, tịch thu; (3) Bưu gửi không phát được do lỗi của người gửi; (4) Khiếu nại quá thời gian quy định; (5) Những hàng hóa dễ vỡ, những hàng hóa thuộc dạng chất lỏng, hóa chất, những hàng hóa bị hư hại do đặc tính tự nhiên; (6) Những thiệt hại dán tiếp phát sinh do việc cung ứng dịch vụ không đảm bảo chất lượng gây ra

    4.Mức bồi thường của HLP: Mức bồi thường của vận đơn được căn cứ trên giá cước vận chuyển, và theo tỷ lệ thiệt hại thực tế nhưng không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại toàn bộ ( Mất hoặc hư hại hoàn toàn ). Với các trường hợp yêu cầu bồi thường theo giá trị của chứng từ hay hàng gửi, khách hàng vui lòng sử dụng dịch vụ bảo hiểm vận chuyển của HLP.( đánh dấu chọn trên mặt trước của vận đơn )

    STT Loại dịch vụ Mất hoặc hư hại hoặc bị tráo đổi hoàn toàn Chậm chỉ tiêu thời gian
    I DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
    1 Dịch vụ chuyển phát nhanh 4(bôn) lần giá cước, nhưng tối thiểu là 500.000 đồng/bưu gửi Miễn cước dịch vụ dịch vụ cơ bản
    2 Dịch vụ giao hàng thương mại điện tử 4(bôn) lần giá cước, nhưng tối thiểu là 500.000 đồng/bưu gửi Giảm ½ dịch vụ cơ bản
    3 Dịch vụ bảo hiểm 100% giá trị khai bảo hiểm Miễn cước dịch vụ cơ bản
    II DỊCH VỤ VẬN TẢI CHẬM
    1 Dịch vụ vận tải chậm 5,000 đồng/kg  – Giảm 20% cước chính nếu chậm quá 48 giờ

    – Miễn cước dịch vụ cơ bản nếu chậm quá 96 giờ

    2 Dịch vụ bảo hiểm 100% giá trị khai bảo hiểm Theo định mức dịch vụ cơ bản
    III DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ Theo quy định của hãng chuyển phát mà HLP kết nối qua Theo quy định của hãng chuyển phát mà HLP kết nối qua

    5. Quy định về việc phát và xử lý bưu gửi: Nếu không có yêu cầu đặc biệt, bưu gửi chuyển phát nhanh sẽ được HLP phát tại địa chỉ người nhận, tối đa 2 lần. Đối với địa chỉ là các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, chỉ thực hiện phát đến bộ phận văn thư, hành chính, thường trực, bảo vệ, hoặc người được ủy quyền. Trường hợp sai, thiếu thông tin về địa chỉ nhận mà người gửi không thể bổ sung thông tin chính sác sau khi đã được thông báo, HLP sẽ hoàn bưu gửi về cho người gửi và cước chuyển hoàn này sẽ được tính cho người gửi. HLP chỉ thực hiện việc đồng kiểm nội dung bên trong bưu gửi khi có thỏa thuận đặc biệt với người gửi hoặc khi bưu gửi có dấu hiệu bị móp méo , suy suyển tại thời điểm phát bưu gửi. Với dịch vụ thanh toán đầu nhận, mặc định HLP sẽ thu cước người gửi trong trường hợp người nhận từ chối thanh toán cước phí này.

    6. Quy định về khối lượng và kích thước: Không giới hạn về trọng lượng, HLP chấp nhận kích thước thong thường của bưu gửi chuyển phát nhanh là bất kỳ chiều nào của bưu gửi cũng không vượt quá 1,5m và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất ( không đo theo chiều dài đã đo ) không vượt quá 3m. Giữa trọng lượng thực và trọng lượng thể tích của bưu gửi, trọng lượng lớn hơn sẽ được chọn để tính cước.

    7. Quy định về khiếu nại và xử lý khiếu nại: Đối với dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước, khiếu naiij về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình công bố, thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi; Đối với khiếu nại về việc suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có lien quan trực tiếp đến bưu gửi, thời hiệu khiếu nại là 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận. Đối với bưu gửi quốc tế, HLP áp dụng thời hạn khiếu nại theo quy định của các dịch vụ vận chuyển mà HLP kết nối. Mọi khiếu nại về việc mất mát, suy suyển hay hư hỏng nội dung của bưu gửi chỉ được chấp nhận tại thời điểm phát bưu gửi, kèm theo biên bản hiện trạng có xác nhận của nhân viên HLP. Sauk hi bưu gửi đã được giao, HLP không chịu trách nhiệm về các khiếu nại phát sinh sau đó. Tất cả các yêu cầu bồi thường phải được bằng văn bản đến HLP trong vòng 30 ngày kể từ ngày sự việc được phát hiện.

    8. Tham chiếu cơ sở: Luật bưu chính 49/2010/QH12;ND 47.2011.NĐ-CP. HLP bảo lưu nội dung các điều khoản về việc cung cấp các dịch vụ trên vận đơn này riêng biệt, hoặc được tham chiếu như một phụ lục trong hợp đồng cung caaos dịch vụ với khách hàng. Việc ký nhận trên vận đơn này khi gửi hàng đồng nghĩa với việc người gửi xác nhận đã đọc, hiểu và chấp nhận các quy định của HLP

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *