NHẬN TƯ VẤN


  Hợp Lực Sea Air
  Services Corporation

  SPEEDY WITH BEST CARE

  NHẬN TƯ VẤN


   Top Forwarder
   Hàng Đầu Việt Nam

   ĐỐI TÁC LOGISTICS TIN CẬY CỦA
   DOANH NGHIỆP

   NHẬN TƯ VẤN


    Đóng gói hàng hoá

    DỊCH VỤ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA

    Là dịch vụ mà Hợp Lực Logistics thực hiện việc gia cố, gói bọc hàng hóa bằng các phương thức khác nhau nhằm giảm thiểu rủi ro hư hại hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

    Mỗi một loại hàng hóa hay phương thức vận chuyển khác nhau cần có một cách thức gia cố, gói bọc khác nhau. Tại thời điểm tiếp nhận hàng hóa nhân viên Hợp Lực Logistics sẽ tiến hành phân loại và tư vấn đến khách hàng về những rủi ro gặp phải trong trường hợp hàng hóa chưa được gói bọc, đóng gói đúng quy cách.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *