Vị trí công việc
Công việc Địa điểm Loại hợp đồng hết hạn Ứng tuyển
GIAO DỊCH VIÊN TẠI HÀ NỘI Hà Nội Dài hạn 30/10/2017 NỘP HỒ SƠ
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Hà Nội Dài hạn 30/07/2017 NỘP HỒ SƠ
GIAO DỊCH VIÊN TẠI HỒ CHÍ MINH Hồ Chí Minh Dài hạn 30/10/2017 NỘP HỒ SƠ