NHẬN TƯ VẤN  Hợp Lực Sea Air
  Services Corporation

  SPEEDY WITH BEST CARE

  NHẬN TƯ VẤN   Top Forwarder
   Hàng Đầu Việt Nam

   ĐỐI TÁC LOGISTICS TIN CẬY CỦA
   DOANH NGHIỆP

   NHẬN TƯ VẤN    Văn bản pháp lý

    GIẤY PHÉP CUNG ỨNG DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ

    Các văn bản pháp lý liên quan khác

    – Luật bưu chính số 49/2010/QH12

    – NĐ 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của luật bưu chính.

    – QĐ 02/2007/QĐ-BBCVT về việc quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát.

    – TT 01/2007/TT-BBCVT hướng dẫn một số nội dung về dịch vụ bưu chính do bưu chính Việt Nam cung ứng.

    – TT 02/2012/TT-BTTTT quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *