Dịch vụ

DỊCH VỤ BẢO HIỂM

DỊCH VỤ BẢO HIỂM

Là dịch vụ mà vận đơn được mua bảo hiểm trong quá trình vận chuyển.
CHUYỂN PHÁT NHANH TRONG NƯỚC

CHUYỂN PHÁT NHANH TRONG NƯỚC

Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước là dịch vụ chuyển phát theo hình thức giao nhận tận nơi, mang vận đơn của Quý khách đến bất kỳ địa chỉ nào trong lãnh thổ Việt Nam
HOÁ ĐƠN TÀI CHÍNH

HOÁ ĐƠN TÀI CHÍNH

Là dịch vụ áp dụng cho bưu gửi có nội dung là hóa đơn giá trị ga tăng ( Hoá đơn đỏ )
CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ

CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ

Là giải pháp vận chuyển linh hoạt và nhanh nhất đến bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới, với thời gian được xác định trước. Dịch vụ này đáp ứng được hầu hết các yêu cầu đặc biệt của khách hàng