Phụ phí nhiên liệu và tỷ giá

THÔNG BÁO

 

Kính gửi:   QUÝ KHÁCH HÀNG

 

BƯU CHÍNH HỢP LỰC ( HLP ) gửi đến Quý khách hàng lời chào trân trọng. Chúng tôi xin thông báo mức phụ phí xăng dầu và tỷ giá ngoại tệ áp dụng từ tháng 06/2017 như sau:

1. Phụ phí xăng dầu

A.     Đối với dịch vụ trong nước

·         Chuyển phát nhanh: tỷ lệ phụ phí là 20%.

·         Chuyển phát tiết kiệm: tỷ lệ phụ phí là 20%.

·         Vận tải: tỷ lệ phụ phí là 20%.

B.     Đối với dịch vụ quốc tế

·         Chuyển phát nhanh quốc tế (International Express): tỷ lệ phụ phí là 15 %.

·         Chuyển phát tiết kiệm quốc tế (International Economy): tỷ lệ phụ phí là 17%.

2. Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá: 22,750 VND/USD

3. Thời gian áp dụng: Từ 01/06/2017.

 Chúng tôi sẽ thông báo đến Quý Khách hàng mức phụ phí ( nếu có thay đổi ) và sẽ được áp dụng vào đầu mỗi tháng.

 Trân trọng kính chào.