Chứng từ đi kèm hàng hóa khi vận chuyển

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG “HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐI KÈM HÀNG HÓA KHI VẬN CHUYỂN, LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG”

 

1. Một số quy định của pháp luật về loại chứng từ đi kèm hàng hóa khi vận chuyển, lưu thông trên thị trường:


  Nguồn: Tham khảo thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BCT-BCT-BCA-BQP ngày 08 tháng 5 năm 2015.

 

2. Quy định của HLP về việc cho hóa đơn, chứng từ đi kèm hàng hóa :        

-   Đối với hàng hóa  thuộc loại hàng  khô, chứa đựng trong thùng:

+  Nhân viên HLP cho hóa  đơn, chứng từ  vào túi ni lông và bao thư; sau đó, cho vào bên trong thùng hàng . Trên thùng hàng  này ghi rõ là "có hóa  đơn, chứng từ  bên trong thùng".

+  Đánh số thứ tự  trên thùng hàng . Ví dụ: kiện 1, kiện 2, kiện 3....

+  Trên phiếu gửi (cả 03 liên ) ghi rõ nội dung: "Hóa  đơn, chứng từ  bên trong thùng số ...".

 Ví dụ: cho chứng từ  vào thùng số 3 thì ghi là "Hóa  đơn, chứng từ  bên trong thùng số 3".

-   Đối với hàng hóa  thuộc loại hàng  chất lỏng, hàng hóa  chất hoặc hàng hóa hàng  khô nhưng không chứa đựng trong thùng:

+  Hàng  chất lỏng hoặc hàng hóa  chất dễ làm hỏng hóa  đơn, chứng từ đi kèm. Còn các mặt hàng  như cây vải, ống nhôm... thì không được đóng gói vào thùng. Cả hai loại này đều không thể cho chứng từ gốc đi kèm  được.

+  Do vậy, để tránh hư hỏng/thất lạc chứng từ  gốc, nhân viên HLP yêu cầu người gửi bắt buộc phải cung cấp ( bản sao (photo) hóa  đơn, chứng từ  có đóng dấu pháp nhân.

+  Sau đó, nhân viên HLP cho bản sao hóa  đơn, chứng từ  vào túi ni lông và bao thư, dán  lên kiện hàng . Trên bao thư khi  rõ "Bản sao hóa  đơn, chứng từ ". Nhân viên HLP lập phiếu gửi riêng để gửi chứng từ gốc đến người nhận.

3. Một số lưu ý đối với người gửi:           

-  HLP chỉ phụ trách việc vận chuyển hàng hóa  theo đúng chỉ tiêu chất lượng mà HLP cam kết và công bố.

-  HLP sẽ không chịu trách nhiệm khi hàng hóa  bị Cơ quan  nhà nước tạm giữ/tịch thu mà nguyên nhân là do người gửi không tuân thủ đúng quy định của pháp luật

-  Khi  hàng hóa  bị Cơ quan  nhà nước tạm giữ/tịch thu thì người gửi phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan  nhà nước đến giải quyết sự việc.

-  Trong trường hợp trên phiếu gửi của HLP đã ghi rõ “có hóa  đơn, chứng từ  bên trong thùng” và người nhận “đã ký nhận” trên phiếu gửi thì mặc nhiên HLP hiểu rằng người nhận đã nhận được chứng từ  mà người gửi đã giao cho người nhận.