DỊCH VỤ GTGT ĐẶC THÙ

DỊCH VỤ GTGT ĐẶC THÙ

 

I.HỆ THỐNG DỊCH VỤ GIA TĂNG

1. DỊCH VỤ BẢO HIỂM VẬN CHUYỂN

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “BẢO HIỂM VẬN CHUYỂN” là dịch vụ mà vận đơn được mua bảo hiểm trong quá trình vận chuyển.

-   Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người mua bảo hiểm phải trả một khoản tiền phí bảo hiểm, tương ứng với tỷ lệ “bảo hiểm phí” và giá trị vận đơn được mua bảo hiểm.

-  Ghi chú:

* Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng do quá trình vận chuyển, HLP phải bồi thường cho người mua bảo hiểm (người gửi vận đơn) giá trị tương đương với giá trị mệnh giá mà vận đơn đã mua bảo hiểm.

Giá trị khai tối đa:

+ Chứng từ là 10,000,000 đồng/vận đơn,

+ Hàng hóa là 100,000,000 đồng/vận đơn,

+ Giá trị khai bảo hiểm không được vượt quá giá trị thật của hàng hóa (đồng/vận đơn).

2. DỊCH VỤ THU HỘ TIỀN HÀNG (COD)

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “THU HỘ TIỀN HÀNG” là dịch vụ mà HLP thu hộ tiền hàng cho người gửi khi phát vận đơn cho người nhận. Đây là dịch vụ gia tăng của Dịch vụ giao hàng thương mại điển tử.

+ Hóa đơn bán hàng kèm theo,

+ Phiếu xuất kho (hoặc bảng kê chi tiết từng món hàng).

+ Nếu người nhận không thanh toán đầy đủ tiền hàng thì nhân viên phát sẽ không phát hàng, và hàng sẽ được HLP chuyển trả về cho người gửi. Trong trường hợp này người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí dịch vụ (Bao gồm: cước chuyển phát nhanh gửi đi, cước dịch vụ thu hộ tiền hàng và cước chuyển hoàn vận đơn);

3.  DỊCH VỤ PHÁT TẬN TAY

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “PHÁT TẬN TAY”là dịch vụ mà HLP chỉ được phát cho đúng người có họ và tên được ghi trên phong bì và phiếu gửi.

-   Ghi chú:

+ Người nhận phải cung cấp chứng minh thư trùng với tên người nhận ghi trên vận đơn.

+ Khi nhận vận đơn, người nhận phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) để nhân viên phát thư đối chiếu thông tin trên CMND và thông tin trên phong bì hoặc phiếu gửi. Trường hợp người nhận không xuất trình CMND thì nhân viên phát thư có quyền từ chối phát, và vận đơn được hoàn cho người gửi. Trong trường hợp này, người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí gồm cước chiều đi, và cước chuyển hoàn.

4.  DỊCH VỤ LẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN NGƯỜI NHẬN

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “LẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN NGƯỜI NHẬN” là dịch vụ mà khi phát vận đơn, ngoài việc lấy chữ ký và họ tên người nhận, nhân viên phát thư bắt buộc phải ghi số CMND của người nhận lên liên ký nhận.

-   Ghi chú:

+ Người nhận ở đây không yêu cầu phải đúng là người có họ và tên được ghi trên phong bì và phiếu gửi.

+ Khi nhận vận đơn, người nhận phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) để nhân viên phát thư đối chiếu thông tin trên CMND và thông tin trên phong bì hoặc phiếu gửi. Trường hợp người nhận không xuất trình CMND thì nhân viên phát thư có quyền từ chối phát, và vận đơn được hoàn cho người gửi. Trong trường hợp này, người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí gồm cước chiều đi, và cước chuyển hoàn.

+ Nhân viên phát thư phải ghi số CMND của người nhận lên liên ký nhận và nhập trên phần mềm.

5.  DỊCH VỤ ĐỒNG KIỂM

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “ĐỒNG KIỂM” là dịch vụ đồng kiểm tra nội dung bên trong vận đơn khi chấp nhận bưu gửi (nhân viên nhận và người gửi hàng), và khi phát bưu gửi (nhân viên phát và người nhận hàng).

-  Ghi chú:

* Biên bản đồng kiểm, được lập thành 4 bản như sau:

+ 01 (một) bản người gửi lưu;

+ 01 (một) bản bưu cục chấp nhận lưu;

+ 01 (một) bản bưu cục phát lưu;

+ 01 (một) bản người nhận lưu.

-  Nội dung đồng kiểm:

-  Số lượng từng loại hàng;

-  Chủng loại hàng;

-  Tình trạng bên ngoài của hàng (Hàng có bị trầy xước không, hư hỏng bên ngoài không);

-  Nếu hàng có hiện tượng hư hỏng thì phải ghi rõ trong biên bản đồng kiểm.

6. DỊCH VỤ THƯ KÝ KHÁCH HÀNG

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “THƯ KÝ KHÁCH HÀNG” là dịch vụ mà sau khi HLP phát vận đơn cho người nhận, người nhận mở ra ký và ghi họ tên vào các chứng từ bên trong của vận đơn đó (xác nhận). Sau đó, chứng từ này sẽ được HLP chuyển về cho người gửi.

-   Ghi chú:

Người gửi phải thông báo trước cho người nhận về nội dung sự việc

Khi nhận vận đơn, người nhận phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) để nhân viên phát thư đối chiếu thông tin trên CMND và thông tin trên phong bì hoặc phiếu gửi. Trường hợp người nhận không xuất trình CMND thì nhân viên phát thư có quyền từ chối phát, và vận đơn được hoàn cho người gửi. Trong trường hợp này, người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí gồm cước chiều đi, và cước chuyển hoàn.

7.  DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐẦU NHẬN

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “THANH TOÁN ĐẦU NHẬN”là dịch vụ mà người nhận hàng là người thanh toán toàn bộ cước phí vận chuyển của vận đơn cho HLP.

-   Các điều kiện khác:

+ Với mức cước phí vận chuyển trên 2,000,000 đồng/vận đơn thì người gửi phải làm công văn cam kết thanh toán cước phí vận chuyển trong trường hợp người nhận không chịu thanh toán cước phí;

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của HLP. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của HLP).

-   Ghi chú:

Nếu người nhận không thanh toán đầy đủ cước phí thì nhân viên phát sẽ không phát vận đơn. Vận đơn sẽ được HLP chuyển trả về cho người gửi. Trong trường hợp này người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí dịch vụ (Bao gồm: cước chuyển phát nhanh gửi đi, cước dịch vụ Thanh toán đầu nhận và cước chuyển hoàn vận đơn).

8.  DỊCH VỤ HỒ SƠ THẦU

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “HỒ SƠ THẦU” là dịch vụ mà nội dung bên trong vận đơn là hồ sơ thầu được người gửi gửi đi dự thầu.

-   Phạm vi cung cấp dịch vụ:

+ Địa chỉ nhận tại khu vực mà HLP có bưu cục,

+ Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của HLP.

-   Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

+ Người gửi phải thông báo trước cho người nhận;

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của HLP. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của HLP).

-   Ghi chú:

+ Dịch vụ “Hồ sơ thầu” chỉ được bồi thường 100% giá trị khi đồng thời sử dụng dịch vụ “Bảo hiểm vận chuyển”.

+ Dịch vụ “Hồ sơ thầu”  là dịch vụ ưu tiên, trong đó bao gồm các ưu tiên sau:

+ Phát hẹn giờ (nếu đã sử dụng dịch vụ "Hồ sơ thầu" thì sẽ không tính thêm phí phát hẹn giờ).

+ Đi chuyến Express (nếu đã sử dụng dịch vụ "Hồ sơ thầu" thì sẽ không tính thêm phí Hàng nặng phát nhanh).

9.  DỊCH VỤ PHÁT HẸN GIỜ

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “PHÁT HẸN GIỜ”là dịch vụ mà người gửi yêu cầu HLP phát vận đơn đúng một thời điểm cụ thể hoặc trước một thời điểm cụ thể nào đó.

10. DỊCH VỤ PHÁT TRONG NGÀY

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “PHÁT TRONG NGÀY” là dịch vụ có thời gian nhận vận đơn và phát vận đơn trong cùng một ngày.

11. DỊCH VỤ PHÁT ƯU TIÊN

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “PHÁT ƯU TIÊN” là dịch vụ mà vận đơn được phát chậm nhất 2 giờ kể từ giờ nhận chuyến thư tại bưu cục phát.

-   Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

+ Vận đơn có trọng lượng đến 2 kg;

12. DỊCH VỤ NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “NGOÀI GIỜ HÀNH CHÁNH” là dịch vụ nhận hoặc phát vận đơn vào ngoài giờ hành chánh hoặc vào ngày Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ.

II. HỆ THỐNG CÁC DỊCH VỤ ĐẶC THÙ

1. DỊCH VỤ HÀNG GIÁ TRỊ CAO

-  Định nghĩa:

+ Dịch vụ “HÀNG GIÁ TRỊ CAO”là dịch vụ mà hàng được gửi là hàng có giá trị cao như: điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay (camera), các thiết bị thông tin, hàng điện tử… hoặc,

+ Hàng hóa giá trị trên 5,000,000 đồng/vận đơn hoặc,

+ Hàng hóa có đơn giá trên 500,000 đồng/kg.

-   Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của HLP. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của HLP);

+ Hàng chỉ được chấp nhận khi đã được đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, và tuân theo tư vấn đóng gói theo hướng dẫn trên website của HLP (Mọi hư hỏng xảy ra  trong quá trình vận chuyển do việc hàng không được đóng gói đúng quy cách nêu trên, thì HLP sẽ không chịu trách nhiệm);

+ HLP chỉ nhận hàng giá trị cao theo dịch vụ bảo hiểm vận chuyển.

+ Đóng ván ép, lót xốp

+ Có biên bản bàn giao hàng giá trị cao đi kèm

+ Giá trị lô hàng tối đa đến 100,000,000 đồng

+ Trường hợp nhận hàng giá trị cao mà không cùng với dịch vụ bảo hiểm vận chuyển thì bắt buộc phải mua dịch vụ đồng kiểm và bưu cục chấp nhận phải yêu cầu người gửi ghi rõ trên vận đơn là “Đồng ý với quy định bồi thường của HLP.

2.  DỊCH VỤ HÀNG DỄ VỠ

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “HÀNG DỄ VỠ”là dịch vụ vận chuyển những mặt hàng dễ vỡ như: Sản phẩm từ Thủy Tinh, Sành, Sứ, Màn hình máy vi tính, Màn hình LCD….

-   Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của HLP. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của HLP);

+ Giá trị tối đa đến 10,000,000 đồng/vận đơn (Trên 10,000,000 đồng thì nhân viên phải báo cáo quản lý).

+ Hàng chỉ được chấp nhận khi đã được đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, và tuân theo hướng dẫn đóng gói của HLP trên website.

-   Ghi chú:

+ Đối với hàng dễ vỡ HLP không có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp hàng bị vỡ trong quá trình vận chuyển.

3. DỊCH VỤ HÀNG ĐÔNG LẠNH

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “HÀNG ĐÔNG LẠNH”là dịch vụ vận chuyển có nội dung vận đơn được gửi là hàng đông lạnh như: Trái cây, Vắc xin, Hải sản tươi sống…

-   Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

+ Hàng đông lạnh chỉ được chấp nhận khi đã được đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, và tuân theo hướng dẫn đóng gói của HLP (Mọi hư hỏng xảy ra  trong quá trình vận chuyển do việc hàng không được đóng gói đúng quy cách nêu trên, HLP sẽ không chịu trách nhiệm).

+ Đối với hàng đông lạnh, HLP sẽ không cung cấp dịch vụ “Bảo hiểm vận chuyển”, dịch vụ “Đồng kiểm”.

4. DỊCH VỤ HÀNG ĐẶC BIỆT

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “HÀNG ĐẶC BIỆT” là dịch vụ vận chuyển hàng chất lỏng, hàng dễ cháy, dễ nổ như: Sơn nước, Mực in, chất lỏng, keo, mực bột…

+ Hàng chỉ được chấp nhận khi đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, và tuân theo hướng dẫn của HLP.

+ Hàng đặc biệt bị cấm vận chuyển qua hàng không, vì vậy HLP không đảm bảo chính xác thời gian toàn trình đối với các mặt hàng này.

+ Đối với hàng có chất dễ cháy, dễ nổ phải được vận chuyển theo phương tiện chuyên dụng.

+ Trường hợp nhận hàng đặc biệt thì Bưu cục chấp nhận phải yêu cầu người gửi ghi rõ trên vận đơn là “Đồng ý với quy định bồi thường của HLP”.

 5.DỊCH VỤ HÀNG NGUYÊN KHỐI

-   Định nghĩa:

Dịch vụ “HÀNG NGUYÊN KHỐI”là dịch vụ vận chuyển kiện hàng có trọng lượng trên 100kg và không thể tách rời hay chia nhỏ.

-   Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

+ HLP chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho hàng nguyên khối theo những trường hợp cụ thể.

+ Dịch vụ áp dụng:

-     Dịch vụ vận tải chậm

6.  DỊCH VỤ HÀNG QUÁ KHỔ

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “HÀNG QUÁ KHỔ”là dịch vụ vận chuyển kiện hàng có chiều dài nhất trên 1,2 m.

-   Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

+ HLP chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho hàng nguyên khối theo những trường hợp cụ thể.

+ Dịch vụ áp dụng:

-  Dịch vụ chuyển phát nhanh

-  Dịch vụ vận tải chậm

7.  DỊCH VỤ RÚT VẬN ĐƠN

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “RÚT VẬN ĐƠN”là dịch vụ sau khi vận đơn đã được gửi cho HLP, người gửi yêu cầu rút vận đơn lại không gửi nữa.

-   Điều kiện dịch vụ:

+ Vận đơn đang nằm tại Bưu cục chấp nhận;

+ Trường hợp Bưu cục và Trung tâm khai thác (TTKT) của khu vực cách nhau không quá 30 km, thì khi vận đơn được chuyển về TTKT, nếu khách hàng có yêu cầu rút lại vẫn được tính vào trường hợp Rút Vận đơn.

8.  DỊCH VỤ NHẬN HỘ VẬN ĐƠN

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “NHẬN HỘ VẬN ĐƠN”là dịch vụ người gửi yêu cầu HLP đến nhận hàng tại một địa chỉ khác, không phải là địa chỉ của người gửi, và địa chỉ nhận hàng đó không thuộc địa danh thu phát của bưu cục được người gửi yêu cầu. Nên Bưu cục chấp nhận phải yêu cầu bưu cục bạn/ tuyến phát nhận hộ bưu gửi.

-    Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

+ Thông tin về trọng lượng, kích thước của hàng được gửi (nếu nội dung bưu gửi là hàng hóa)

+ Người gửi phải thông báo trước cho người giao hàng;

+ Người yêu cầu nhận bưu gửi phải có công văn yêu cầu bằng văn bản, fax, hoặc email cho bưu cục chấp nhận (bưu cục quản lý khách hàng)

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho khách hàng là tổ chức và đang là khách hàng của HLP. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của HLP).

-   Ghi chú:

+ Sau khi tiếp nhận thông tin từ người gửi yêu cầu nhận bưu gửi, Bưu cục chấp nhận tiến hành chuyển thông tin đó cho Bưu cục nhận bưu gửi. Thông tin yêu cầu có thể được thực hiện bằng văn bản, fax, hoặc email.

+ Doanh thu nhận hộ tính cho bưu cục nhận hộ (Bưu cục trực tiếp nhận vận đơn).

+ Công nợ của khách hàng nhận hộ cuối tháng bàn giao cho bưu cục yêu cầu nhận hộ.

+ Giá dịch vụ cơ bản được áp dụng theo giá công bố của khu vực có bưu cục nhận hộ.

+ Riêng đối với nhận hộ tại tuyến phát thì:

+ Trong thống kê doanh thu Công ty, doanh thu nhận hộ được ghi nhận trong mục doanh thu nhận hộ tại tuyến phát.

+ Giá dịch vụ cơ bản được áp dụng theo giá công bố của khu vực có tuyến phát nhận hộ.

9.  DỊCH VỤ CHUYỂN HOÀN

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “CHUYỂN HOÀN”là dịch vụ sau khi đi phát vận đơn cho người nhận, HLP không phát được vì lý do khách quan, HLP thông báo cho người gửi và người gửi yêu cầu chuyển hoàn vận đơn cho người gửi.

Hoặc vận đơn đang trong quá trình vận chuyển, người gửi yêu cầu hoàn vận đơn về cho người gửi.

-   Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

+ auk hi đi phát 2 lần trong 2 buổi khác nhau mà không phát được, HLP sẽ thông báo cho người gửi. Và sau 48h kể từ giờ nhận chuyến thư đó đến Bưu cục phát nếu người gửi không có thông tin yêu cầu khác, HLP sẽ tiến hành hoàn vận đơn về cho người gửi; 

10.  DỊCH VỤ CHUYỂN TIẾP (THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ NGƯỜI NHẬN)

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “CHUYỂN TIẾP”là dịch vụ sau khi vận đơn đã được chuyển cho HLP, người gửi lại yêu cầu HLP phát vận đơn trên cho một địa chỉ khác không trùng với địa chỉ đã ghi trên vận đơn.

-   Điều kiện dịch vụ:

yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

+ Người gửi:

-   Họ và tên, Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố), Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

+ Người nhận ban đầu và người nhận cuối cùng: Họ và tên, Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố), Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

+ Các điều kiện khác:

-  Yêu cầu chuyển tiếp phải được người gửi xác nhận bằng văn bản, fax, hoặc email;

-  Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của HLP. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của HLP).

-  Người gửi phải thanh toán thêm cước dịch vụ từ vị trí hiện tại của vận đơn đến địa chỉ của người nhận cuối cùng.

11. DỊCH VỤ ĐÓNG THÙNG (ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA)

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA” là dịch vụ đóng gói để đảm bảo hàng có thể an toàn trong quá trình vận chuyển.

-   Ghi chú:

+ HLP chỉ nhận đóng thùng hộ cho khách hàng đối với các hàng hóa thông thường, không có yêu cầu đặc biệt về đặc tính vật lý, hóa học, sinh học….và việc đóng gói chỉ nhằm hạn chế hư hỏng cơ học xảy ra trong quá trình vận chuyển.

+ HLP chỉ nhận đóng thùng hộ khi khách hàng yêu cầu, và có thu phí tương đương với phí nguyên vật liệu mua để đóng thùng.

+ HLP không đóng thùng hộ khách hàng khi hàng được đóng có tính chất vật lý, hóa học, sinh học đặc thù… Ví dụ như Vắc xin, hàng đông lạnh…

12.  DỊCH VỤ HÀNG NẶNG PHÁT NHANH (EXPRESS)

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “HÀNG NẶNG PHÁT NHANH”là dịch vụ chuyển phát nhanh cung cấp cho vận đơn có trọng lượng trên 2kg ( thuộc danh mục hàng hóa ) được chuyển đi trong chuyến bay cuối ngày (Chuyến Express). Với dịch vụ này mặc nhiên bưu gửi được phát với chỉ tiêu như phát bưu gửi là thư

-   Điều kiên dịch vụ: Với dịch vụ này người nhận phải cộng một khoản cước phí tương đương áp dụng với từng địa danh phát riêng biệt.

13. DỊCH VỤ PHÁT NGOÀI TUYẾN (PHÁT VẬN ĐƠN NGOÀI TUYẾN)

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “PHÁT NGOÀI TUYẾN”là dịch vụ mà địa chỉ phát của vận đơn nằm ngoài khu vực trung tâm hành chính Tỉnh địa, nhưng người gửi yêu cầu HLP đi phát chứ không chuyển qua nhà vận chuyển thứ ba, để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

-   Ghi chú:

+ HLP sẽ thu phí phát sinh theo chi phí thực tế thực hiện công việc phát vận đơn ngoài tuyến đó.

+ HLP chỉ cung cấp dịch vụ này theo từng trường hợp cụ thể, nếu xét thấy có thể cung cấp được dịch vụ này.

14. DỊCH VỤ HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH” là dịch vụ áp dụng cho bưu gửi có nội dung là hóa đơn tài chính. Khi xảy ra , thất lạc bưu gửi này, HLP đền bù cho người gửi toàn bộ chi phí phạt của cơ quan Thuế nhưng không vượt quá 6.000.000 đồng/vận đơn.

-  Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

-  Ghi rõ số hóa đơn trên phiếu gửi;

-  Người gửi phải trả một khoản tiền phí theo bảng cước công bố của HLP hoặc theo thỏa thuận giữa hai bên.

-  Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng do quá trình vận chuyển, HLP sẽ bồi thường cho người gửi theo quy định tại Mục 3, chương VIII của Quy chế này.

15. DỊCH VỤ BÁO PHÁT

-  Định nghĩa:

Dịch vụ “BÁO PHÁT” là dịch vụ mà khi phát vận đơn, người nhận ngoài việc ký và ghi rõ họ tên vào liên ký nhận, còn phải ký và ghi rõ họ tên vào phiếu báo phát. Sau đó, phiếu báo phát đó sẽ được HLP chuyển trả cho người gửi.

+ Dịch vụ này chỉ được cung cấp ngay khi gửi vận đơn.