HOÁ ĐƠN TÀI CHÍNH

HOÁ ĐƠN TÀI CHÍNH

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH

 

Là dịch vụ áp dụng cho bưu gửi có nội dung là hóa đơn giá trị ga tăng ( Hoá đơn đỏ )

-  Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

-  Ghi rõ số hóa đơn trên phiếu gửi;

-  Người gửi phải trả một khoản tiền phí theo bảng cước công bố của HLP hoặc theo thỏa thuận giữa hai bên.

 

-  Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng do quá trình vận chuyển, 

 

HLP có trách nhiệm đền bù cho người gửi toàn bộ chi phí phạt của cơ quan Thuế nhưng không vượt quá 6.000.000 đồng/bưu gửi