BƯU PHẨM BẢO ĐẢM

BƯU PHẨM BẢO ĐẢM

DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT BẢO ĐẢM

Là dịch vụ chuyển phát hàng hóa bằng đường bộ theo hình thức door-to-door ( nhận tận nơi- giao tận nơi), mang vận đơn của Quý khách đến bất kỳ địa chỉ nào trong lãnh thổ Việt Nam với thời gian chuyển phát được tính theo ngày. Dịch vụ này giới hạn mức trọng lượng của bưu gửi không vượt quá khối lượng đơn chiếc là 02kg và chiều dài tối đa mỗi chiều của bưu gửi không vượt quá 40cm. ( Phù hợp với những hàng hóa bưu gửi nhỏ gọn và thời gian vận chuyển không cần quá nhanh ).