Bưu chính chuyển phát

BƯU PHẨM BẢO ĐẢM

BƯU PHẨM BẢO ĐẢM

Là dịch vụ chuyển phát hàng hóa bằng đường bộ theo hình thức giao nhận tận nơi. Dịch vụ này giới hạn mức trọng lượng của bưu gửi không vượt quá khối lượng đơn chiếc là 02kg.
CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ

CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ

Là giải pháp vận chuyển linh hoạt và nhanh nhất đến bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới, với thời gian được xác định trước. Dịch vụ này đáp ứng được hầu hết các yêu cầu đặc biệt của khách hàng
CHUYỂN PHÁT NHANH TRONG NƯỚC

CHUYỂN PHÁT NHANH TRONG NƯỚC

Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước là dịch vụ chuyển phát theo hình thức giao nhận tận nơi, mang vận đơn của Quý khách đến bất kỳ địa chỉ nào trong lãnh thổ Việt Nam